ΝΑΙ…ΟΧΙ…- Τα σκέφτηκες όλα;

Η Ελλάδα διανύει μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους και ο τρόπος με τον οποίο καλείται «να γράψει» ιστορία εξαρτάται από ένα ΝΑΙ ή ένα ΌΧΙ. Το κλίμα των διαφωνιών είναι ιδιαίτερα τεταμμένο και δημιουργεί μια εύθραστη κατάσταση που λαμβάνει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Αν και ο συγκεκριμένος ιστότοπος αρθρογραφίας δεν έχει ασχοληθεί με πολιτικά θέματα, η περίπτωση του δημοψηφίσματος καθιστά απαραίτητη την ανάλυση του ζητήματος για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

 Το παρακάτω κείμενο εξετάζει:

  • το πρόγραμμα των δανειστών
  • πιθανά σενάρια για το μέλλον της Ελλάδας και οι συνέπειες αυτών
  • λύσεις που μπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα για την καλύτερη ανάκαμψή της

Οι όροι των δανειστών συνοπτικά με μικρές παρατηρήσεις-επεξηγήσεις:

1. Αύξηση ΦΠΑ στο 23% για τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας.

Μέχρι και πριν από λίγο καιρό ο ΦΠΑ ήταν στο 13% για τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως είναι λογικό μπορεί να επιφέρει την μείωση της κατανάλωσης,της πελατείας,της ζήτησης των καταστημάτων και των υπηρεσιών αντίστοιχα. Για να γίνει πιο κατανοητό σκεφτείτε ότι ένα προϊόν που η καθαρή του αξία ήταν 100 ευρώ και με το ΦΠΑ 13% κόστιζε 113 ευρώ με τον ΦΠΑ στο 23% θα κοστίζει 10 μονάδες του ευρώ παραπάνω.

2.Αύξηση ΦΠΑ στο 13% για βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ξενοδοχεία και νερό

Ο ΦΠΑ για όλα αυτά μέχρι σήμερα ήταν στο 6.5%. Με την αύξηση του, αυξάνεται ουσιαστικά και το κόστος του προϊόντος. Αν λάβουμε υπόψιν τις μειώσεις στους βασικούς μισθούς που προτείνεται από το κατατεθέν έγγραφο της 28ης Ιουνίου, τότε αυτό το μέτρο δυσχεραίνει την αγοραστική ικανότητα του, καθώς αυξάνεται η αξία του προϊόντος και παράλληλα μειώνεται ο μισθός.

3.Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βιβλία, και τα θέατρα

Μέχρι πρότινος ανερχόταν στο 6.5%. Μπορεί η μείωση αυτή για τα θέατρα να μην φαίνεται επείγουσα, για τα φάρμακα ωστόσο, είναι βασική ακόμη κι αν η μείωση είναι αμελητέα.

4.Το μειωμένο ΦΠΑ που ίσχυε για τα νησιά παύεται. Με βάση τους νέους όρους στα νησιά θα ισχύει φόρος της τάξεως του 23%

Οι κάτοικοι στα νησιά επιβιώνουν από τον τουρισμό, ο οποίος τους προσφέρει ουσιαστικό κέρδος από την περίοδο του Απριλίου μέχρι αυτή του Σεπτέμβρη. Επειδή οι νησιώτες δεν έχουν σταθερό κέρδος για την επιβίωσή τους,καθώς ο χειμώνας στον τόπο διαμονής τους δημιουργεί δύσκολες οικονομικά συνθήκες, ο ΦΠΑ ήταν στο 16%. Με τα νέα μέτρα θα είναι στο 23%. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που θα παρέχει ο νησιώτης στους επισκέπτες του καλοκαιριού θα είναι ακριβότερη γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην μείωση του τζίρου αλλά και στην μείωση της αγοραστικής του ικανότητας καθώς και το χειμώνα που τα πράγματα θα είναι δύσκολα, τα προϊόντα που θα χρειάζεται θα τα αγοράζει με ΦΠΑ 23% 

5.Αύξηση των φόρων επί των ασφαλίσεων

Οι ασφαλισμένοι θα φορολογούνται παραπάνω

6.Θα απαιτηθεί το 100% της προκαταβολής του φόρου για το εταιρικό εισόδημα μέχρι το τέλος του 2015 και το 100% για τις ατομικές επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2016

Η καταβολή ολόκληρου του ποσού δυσκολεύει ιδιαίτερα εταιρείες και επιχειρήσεις, κυρίως όσους πολίτες έχουν μια μικρή επιχείρηση με σταθερό εισόδημα που δεν αποδίδει μεγάλα κέρδη. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα διότι έχουν ήδη προβλεφθεί σύμφωνα με τα νέα μέτρα οι μειώσεις μισθών, αλλά και πιο ευέλικτοι όροι μείωσης του προσωπικού.

7.Παύεται η ευνοϊκή φορολόγηση των αγροτών πιο συγκεκριμένα: κατάργηση επιδότησης για την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης, αύξηση της φορολόγησης των αγροτών

Οι αγρότες φορολογούνταν ευνοϊκότερα διότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την αγροτική τους παραγωγή, η οποία είναι ευάλωτη σε καιρικές συνθήκες. Παράλληλα η κατανάλωση καυσίμων φορολογούνταν και αυτή λιγότερο διότι οι αγρότες κάνουν υπέρχρηση για την λειτουργία του αγροτικού εξοπλισμού. Με αυτό το νέο μέτρο ο αγρότης φορολογείται και στις 2 αυτές περιπτώσεις με 23% ΦΠΑ. Κάτι που μειώνει σημαντικά το βιοτικό του επίπεδο

8.Αύξηση του συντελεστή του φόρου ακινήτων

Λίγους μήνες πριν είχε προταθεί η μείωση του φόρου ακινήτων(ΕΝΦΙΑ) ως μέτρο για την ελάφρυνση των πολιτών. Η πρόταση των δανειστών προβλέπει ότι  αν τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο νόμος, τότε θα πρέπει να αυξηθεί ο συντελεστής του φόρου ακινήτων, ώστε με το μέτρο αυτό να αποκομιστούν 2,65δισ, ευρώ

9.Κατάργηση ειδικής μεταχείρησης του γεωργικού εισοδήματος

Τα γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται και θα επιβαρύνονται το ίδιο όπως και των υπόλοιπων πολιτών, μέτρο που μπορεί να μειώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο 

10.Θέσπιση νέας ποινικής νομοθεσίας για την φοροδιαφυγή

Η πρόταση προβλέπει να καταργηθούν όλα τα πρόστιματου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων που εισπράττονται βάσει του νόμου2523/1997 και να αναπτυχθεί το πλαίσιο φορολογίας των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ένα μέτρο που η Ελλάδα απαραιτήτως χρειάζεται για να εξαλείψει την διαφθορά και να μπορέσει να ανακάμψει

11.Να καταργηθούν σταδιακά τα γραφεία δημοσιονομικών ελέγχων

Η πρόταση προβλέπει ότι μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, θα δοθεί στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών αποκλειστική οικονομική αρμοδιότητα, μια υπηρεσία δημιουργημένη από την ΕΕ που θα πραγματοποιεί δημοσιονομικούς ελέγχους στην Ελλάδα, κάτι που στερεί την αυτονομία διαχείρησης των οικονομικών της Χώρας από τους φορείς της.

12.Αύξηση του συντελεστή φόρου χωριτικότητας

Καταργείται η ειδική φορολογία στον τομέα της ναυτιλίας.

13.Ένταξη του Φόρου αλληλεγγύης στο ΚΦΕ

14.Μείωση της τιμής των φαρμάκων 

Των μη κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων στο 50% και όλων των γενόσημων στο 32,5%της τιμής του φαρμάκου με δίπλωμα.Ένα μέτρο που σαφώς θα διευκολύνει τους Έλληνες ασφαλισμένους αλλά που μακροπρόθεσμα πλήττει την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία

15.Μείωση του κόστους διαγνωστικών εξετάσεων

16.Μείωση ανώτατο ορίου για τις στρατιωτικές δαπάνες

Ζητήται μείωση που αντιστοιχεί σε 400 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από την μείωση του προσωπικού και των συμβάσεων προμηθειών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν απολύσεις ενώ η μείωση των στρατιωτικών δαπανών σε μια χώρα με την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αλλά και την ήδη ελλειπτική της αμυντική προετοιμασία είναι μια λανθασμένη κίνηση. 

17.Αύξηση φορολογίας κεφαλαίου 

Θα φορολογηθεί το κεφάλαιο στους επενδυτικούς φορείς ειδικού σκοπού, στους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους.Η φορολόγηση των κεφαλαίων είναι μία καλή κίνηση για να ανακάμψει οικονομικά μία χώρα, δεν βοηθά καθόλου όμως στην ανάπτυξων μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων.

18.Αύξηση φορολογικού συντελεστή εταιρειών από 26% σε 28%·
 
19.Θέσπιση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
Πρόταση που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κερδοφόρα
 
20.Ανακοίνωση διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και τα σχετικά τέλη χρήσης των σχετικών συχνοτήτων
Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Η λήψη αδειών και η φορολόγησή τους είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομιμότητα στην λειτουργία τους.
21.Επέκταση εφαρμογής του φόρου πολυτελείας για τα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση συντελεστή από 10% σε 13%
22.Επέκταση φορολογίας 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια και στα VLT, και εγκατάσταση στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016, και προκήρυξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για την έκδοση αδειών 4G και 5G
23.Εφαρμογή ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των ποινών πρόωρης συνταξιοδότησης
Το μέτρο αυτό δημιουργεί πολλούς φραγμούς στην πρόωρη συνταξιοδότηση ενώ επιβάλλει και κυρώσεις σε όσους επιχειρήσουν να προβούν σε μια τέτοια κίνηση.
24.Προσαρμογή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, ή στα 62 έτη και εισφορές 40 ετών μέχρι το 2022
25.Τη θέσπιση νομοθεσίας ώστε για τις αποχωρήσεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιβάλλεται ετήσια ποινή σε όσους πλήττονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης, που να ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της ισχύουσας ποινής 6%
Η αποχώρηση από το ταμείο θα επιβαρύνει οικονομικά τον πολίτη

26.Σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου2019

27.Πάγωμα των μηνιαίων ορίων εγγυημένων ανταποδοτικών συντάξεων σε ονομαστικούς όρους έως το 2021

28.Αύξηση των εισφορών υγείας για τους συνταξιούχους από 4% σε 6% κατά μέσο όρο και επέκτασή τους και στις επικουρικές συντάξεις
29.Σταδιακή κατάργηση όλων των χρηματοδοτούμενων από το κράτος εξαιρέσεων
 Δηλαδή παύση όλων των επιδομάτων 
30.Ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης μέχρι το 2017
31.Πρόσληψη διαχειριστών και αξιολόγηση των επιδόσεων όλων των υπαλλήλων,με στόχο να ολοκληρωθεί ηπρόσληψη νέου διευθυντικού προσωπικού
32.Ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)
33.Κατάργηση του ορίου των 1500 για τις οφειλές στις τράπεζες
 Σήμερα αν οφειλέτης έχει μισθό μέχρι 1500 ευρώ η τράπεζα δεν μπορεί να αποσπάσει αυτό το ποσό κάθε μήνα για την αυτόματη πληρωμή της δόσης. Με τα νέα μέτρα όσος κι αν είναι ο μισθός η τράπεζα θα μπορεί να αποσπάσει αυτό το ποσό.
34.Απελευθέρωση των απολύσεων
Το νομικό πλαίσο θα είναι πιο χαλαρό όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει ένας εργοδότης όταν απολύει έναν υπάλληλό του
35.Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό των δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών)
36.Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων καταθέσεων ελέγχοντας τις καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες και τράπεζες του εξωτερικού, για την απόσπαση οφειλόμενων φόρων
37.Μείωση του κατώτατου βασικού μισθού
38.Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων
38.Ιδιωτικοποίηση της εταιρείας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας(ΑΔΜΗΕ)
39.Κατάργηση της έκπτωσης 20% που έδινε η ΔΕΗ για τους χρήστες υψηλής τάσης
40.Ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ(ταμείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου)
Σκοπός του ταμείου είναι να αξιοποιήσει την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, δηλαδή να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις προσελκύοντας διεθνή κεφάλαια με στόχο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά η ολική ιδιωτικοποίηση είναι μια παρακινδυνευμένη κίνηση κι απερίσκεπτη αφού με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα «χανει» περιουσία μεγάλης αξίας.
41.Μεταβίβαση των μετοχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ
42.Ιδιωτικοποίηση περιφερειακών αερολιμένων, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΓΝΑΤΙΑ, τους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού, μέτρο που τίθεται σε προτεραιότητα από τους δανειστές
Οι όροι αυτοί όπως είναι λογικό έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Όσοι είναι υπέρ των όρων και της συνέχισης του μνημονίου, φοβούνται για την Ελλάδα αλλά και τι πρόκειται να συμβεί αν βγούμε εκτός Ευρώ. Στην αντίπερα όχθη όσοι υπστηρίζουν το «Όχι» ως απάντηση, δηλώνουν αγανακτισμένοι με τα μέτρα και προτιμούν μια πιθανή αποχώρηση από την ΕΕ. Δεν αντέχουν την κατάσταση που βιώνουν, και ή οποία θα διαιωνίζεται αν τα αποτελέσματα των εκλογών κάνουν το «Ναι» να θριαμβεύσει.
Επειδή παρακολουθώ την επικαιρότητα και παρατήρησα ότι κάποιοι αντιτίθενται στο γεγονός ότι το ΟΧΙ βρίσκεται πρώτο στο δημοψήφισμα θα επιλέξω να ξεκινήσω με την πιθανότητα που η Ελλάδα πει ΝΑΙ στο πρόγραμμα.
Αναλυτικά τους θεσμούς μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Τι γίνεται αν η Ελλάδα πει Ναι;

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά και το Ελληνικό κράτος θα χρηματοδοτείται όπως συνέβαινε και πριν. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα περιλαμβανει όρους, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής, η έκδοση αδειών για την λειτουργία των καναλιών κι η φορολόγηση των κεφαλαίων, ως επί το πλείστον, οι όροι είναι επιβαρυντικοί για τους απλούς πολίτες καθώς επηρεάζουν την ασφαλιστική τους ικανότητα, την ασφάλεια της παραμονής τους στον χώρο εργασίας, τους μισθούς τους οι οποίοι καθορίζονται στα 490 ευρώ, αλλά και την συνταξιοδότηση και την φορολόγησή τους.

Όλα αυτά συνδυαστικά επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στο ευ ζην. Αν οι όροι αυτοί τηρηθούν και ικανοποιηθεί ο βασικός στόχος της αύξησης του 1% των εσόδων του ΑΕΠ, τότε ίσως είναι εφικτή η κατάργηση μερικών από αυτούς τους όρους.Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα να κατατεθεί αίτημα για κάτι τέτοιο σε ειδική επιτροπή η οποία θα έχει συσταθεί από την ΕΕ. Αν τα μέλη της επιτροπής δώσουν την συγκετάθεσή τους, τότε κάποιοι από αυτούς τους όρους θα μπορούν να διαγραφούν.

Πολλοί ελπίζουν για μια καλύτερη συμφωνία βασιζόμενοι στην καλή θέληση των δανειστών ή σε ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι βέβαιο στον ορίζονται.

Όταν η Ιρλανδία είπε ΝΑΙ

Στην ιστορία της Ευρωζώνης, δύο χώρες έφτασαν στο σημείο του δημοψηφίσματος. Η Ιρλανδία και η Ισλανδία. Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε αυτήν της Ιρλανδίας που στο δικό της δημοψήφισμα είπαι ΝΑΙ.

Η Ιρλανδία το 2012, ψήφισε ΝΑΙ με ποσοστό 60%, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ΕΚΤ δεν ανέκοψε την ρευστότητα όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Ρίχνωντας μια ματιά στην Ιρλανδία μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχει ένα δημόσιο χρέος 115% του ΑΕΠ της, με τα επίπεδα της ανεργίας να ανέρχονται στο 20%.

Τι γίνεται αν η Ελλάδα πει ΟΧΙ

Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί αν η Ελλάδα πει ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Ένας αισιόδοξος άνθρωπος με ιστορικές γνώσεις θα ανέφερε την περίπτωση της Ισλανδίας, χώρα η οποία στο δικό της δημοψήφισμα απάντησε ΟΧΙ.

Όταν η Ισλανδία είπε ΟΧΙ

Η Ισλανδία πέρασε δύσκολα για ένα διάστημα αλλά η οικονομία της εξυγιάνθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο λόγος που δεν θα επιμείνω σε αυτό το παράδειγμα είνα γιατί μπορεί το οικονομικό μοντέλο που ακολούθησε να είναι επιτυχημένο, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα. Αρκεί να λάβουμε υπόψην μια βασική διαφορά: ότι η Ισλανδία είναι μια χώρα 300.000 κατοίκων και η διαχείρηση των φυσικών της πόρων διαφέρει σε σχέση με την Ελλάδα.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι πιθανά σενάρια τα οποία στηρίζονται στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα.

Σενάρια

«…Ένα όχι συνεπάγεται έξοδο από την Ευρωζώνη…» 

Αυτήν την άποψη υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές αλλά και μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόσφατα μάλιστα δημοσιεύθηκε ένα άρθρο που εφιστά την προσοχή για μια τέτοια πιθανότητα και υπογράφεται από μια μεγάλη ομάδα έμπειρων οικονομολόγων. Το άρθρο κάνει λόγο για πτώχευση της χώρας σε περίπτωση που η απάντηση είναι ΟΧΙ.

Το grexit επιφέρει μεγάλες και αρνητικές αλλαγές για μια χώρα σαν την Ελλάδα και οι οικονομολόγοι αυτοί ορθά την περιγράφουν, η εμπειρία τους όμως όσον αφορά τα οικονομικά προσκρούει στην έλλειψη εμπειρίας τους όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές διατάξεις, οι οποίες ουσιαστικά καθιστούν αδύνατη μια έξοδο από το Ευρώ.

Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την Ευρωζώνη;

Σύφωνα με την συνθήκη της Λισσαβώνας, ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να βγει από την Ευρωζώνη μονάχα αν το επιλέξει το ίδιο και σε καμία άλλη περίπτωση. Ακόμη όμως και με αυτήν την  οικειοθελή αποχώρηση, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί συνδυάσκεψη ανάμεσα στο μέλη της ΕΕ και το εξερχόμενο από την Ευρωζώνη Κράτος για να υπάρξει ομαλή έξοδος από το Ευρώ.

Του λόγου το αληθές έχει επιβεβαιώσει και η ίδια η Μέρκελ αλλά και ο Σόιμπλε οι οποίοι πολλάκις έχουν τονίσει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε η έξοδος μιας Χώρας από την Ευρωζώνη να μην είναι εύκολη, διότι τότε στην παραμικρή δυσκολία κάθε κράτος μέλος θα αποχωρούσε και ο ευρωπαϊκός αυτός σχηματισμός θα αποδεικνυόταν αδύναμος.

Γιατί η ΕΕ δεν θα αφήσει την Ελλάδα να βγει από την ζώνη του Ευρώ;

1.Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Γιούνκερ στις 5 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντέξει την έξοδο της Ελλάδας διότι αυτό θα έπληττε ιδιαίτερα την οικονομία

2.Εδώ και αρκετούς μήνες η Μεγάλης Βρεττανία έχει δηλώσει τις διαθέσεις της για την έξοδό της, κάτι που η Ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αντέξει. Οι συζητήσεις προς το παρόν την διατηρούν εντός της ΕΕ αλλά σε περίπτωση Grexit θα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει κι ένα Brexit πολύ σύντομα, καθώς η Μεγάλη Βρεττανία αναζητά ουσιαστικά μια αφορμή για να το κάνει και η περίπτωση της Ελλάδας και η κακή συνεννόηση με τους δανειστές είναι μια πολύ καλή δικαιολογία που επιφέρει τις λιγότερες κυρώσεις. Ο συνδυασμος Brexit&Grexit αποτελεί πολύ κακή επιλογή για τους Ευρωπαίους.Το ίδιο εύκολο να σκεφτούν κάτι τέτοιο, θα είναι και για όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

3.Όπως υποστήριξε ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών Χανς Γεργκ Σέλινγκ η περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά από τους εταίρους καθώς έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα γεωπολιτικής διάστασης.Όπως τόνισε, η χώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διαθέτει σύνορα με την Τουρκία και θα μπορούσε ίσως σε περίπτωση ενός Grexit να συνεργαστεί στενότερα με τη Ρωσία και την Κίνα. Ένας από τους βασικούς φόβους των εταίρων είναι η επέκταση της ενεργειακής πολιτικής της Ρωσίας, που σε περίπτωση συμφωνίας με την Ελλάδα μπορεί το κέρδος να είναι μεγαλύτερο για την Ρωσία και λιγότερο για την Ελλάδα, πλήττει όμως την Ευρωπαϊκή οικονομία.

4.Επίσης, όπως δηλώνει  σε άρθρο του στους Financial Times ο αντιπρόεδρος διεθνών αγορών κεφαλαίου της Morgan Stanley και πρώην επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, Reza Moghadam Αν η Ελλάδα φύγει, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ξεχάσουν ότι θα ξεπληρωθούν τα δάνεια που έδωσαν, τα οποία θα είναι ακόμη πιο επίφοβα με την υποτιμημένη δραχμή.

5. Σε δημοσίευση του Μαρτίου τα μέλη της ομοσπονδιακής κρατικής τράπεζας της Γερμανίας Bundesbank δήλωναν ότι ακόμη η οικονομία δεν έχει ανακάμψει από την κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα και ότι δεν μπορεί να αντέξει την χρεοκοπία κράτους-μέλους γι αυτό και πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ενίσχυσης για κάθε ενδεχόμενο. Οι αναλύσεις και οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα που δημιουργούν κλίμα αναξιοπιστίας, αποδεικνύουν ότι ένα τέτοιο σχέδιο ακόμη δεν έχει επιτευχθεί.

  1. Αν η Ελλάδα βγει από το Ευρώ, τότε οι οφειλές της προς την ΕΕ θα παύσουν μέχρι να ανακάμψει, ενώ ρυθμιστής των δόσεων θα είναι πλέον η ίδια η χώρα. Ένα τέτοιο σενάριο θα επιβάρυνε οικονομικά την ΕΕ και τις συνέπειες θα «πλήρωναν» τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι αν πλειοψηφίσει το ΟΧΙ, οι δανειστές θα επιστρέψουν με μια άλλη πρόταση με πιο ευνοϊκούς όρους για την Ελλάδα, η επιτυχία της οποίας δεν εξαρτάται μόνο από την λαϊκή έκφραση που δίνει το χρήσμα της στην εκάστοτε κυβέρνηση για αντίσταση στα μέτρα λιτότητας, αλλά και από την ικανότητα της ίδιας της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει καλύτερη συμφωνία.

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την έσχατη και σχεδόν αδύνατη περίπτωση-Η Ελλάδα βγαίνει από το Ευρώ

Όπως ορθά τέθηκε από πολλούς οικονομολόγους, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα με την έξοδό της από το Ευρώ, είναι ο πληθωρισμός, ας δούμε όμως την ανατομία μιας τέτοιας εξόδου όπως την περιγράφει το MoneyWeek, με τη βοήθεια των οικονομολόγων της Capital Economics, Jonathan Loynes και Jennifer McKeown:

1.Με το Grexit,οι αγορές θα υποστούν πλήγμα. Η περίπτωση της Κύπρου το 2013 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα

2.Θα παραχθεί νέο νόμισμα, διαδικασία που θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες.Το νόμισμα θα δεχθεί υποτίμηση της τάξεως του 40% με άλλες μελέτες να μιλούν για το 20%.

3.Η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει πρόβλημα πληθωρισμού.

πηγή: huffingtonpost.gr

Η αναταραχή όντως μπορεί να δημιουργεί φόβους αλλά όπως δηλώνουν πολλοί αναλυτές, οικονομολόγοι αλλά και πολιτικοί, μια έξοδος από την Ευρωζώνη ίσως να αποτελεί καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα σε σχέση με την παραμονή της και τους όρους στους οποίους καλείται να συμφωνήσει:

Σύμφωνα με την Oxford Economics, ένα Grexit θα οδηγούσε την Ελλάδα σε μια 6μηνη αναταραχή και στην συνέχεια θα επακολουθούσε μια ρευστή κατάσταση που θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, προτού ξεκινήσει η δυναμική ανάκαμψη και η οικονομική εξυγίανση.

Παράλληλα οι αναλυτές της Capital Economics υποστηρίζουν την ίδια στιγμή ότι μια οργανωμένη έξοδος της Ελλάδας από το Ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σε και με την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που θα ανακουφίσουν από την λιτότητα και την κρίση.

Ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, έχει δηλώσει ότι συμφέρει την Ελλάδα μια «φιλική έξοδος» από την ευρωζώνη, ώστε να μπορέσει να ευημερήσει.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Πόλ Κρουγκμαν με πολλά άρθρα του έχει πολλάκις υποστηρίξει την έξοδο  της Ελλάδας από την Ευρωζώνη αναφέροντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία αφού ουσιαστικά η λιτότητα είναι ένας φαύλος κύκλος, για τους Έλληνες τα χειρορότερα έχουν περάσει, ενώ η αποχώρηση από την ΤΡΟΙΚΑ θα είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας για ανεξαρτησία.

Προτάσεις-Λύσεις

Πέρα από το ΝΑΙ και το ΟΧΙ, άλλοι οικονομολόγοι προτείνουν λύσεις για την περίπτωση της ελλάδας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Forbes ο οποίος δίνει συμβουλές για την ρύθμιση του χρέους.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που «φταιει» για την οικονομική δυσχέρια που αντιμετωπίζουν πολλά από τα κράτη μέλη της. Ο τρόπος διοίκησής της είναι δυσλειτουργικός κι αν αποζητάμε την ρίζα του προβλήματος εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε.

Η Ε.Ε θα πρέπει να διέπεται από δημοκρατία ως προς τις αποφάσεις αλλά και  ισοτιμία όσον αφορά τα μέλη της, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει.

Όσον αφορά της Ελληνική πραγματικότητα αυτό που πρέπει να γίνει απαραιτήτως πριν την έλευση στις κάλπες, είναι να έχει δημιουργηθεί μια πλήρης εικόνα για την κατάσταση αλλά και τις δυνατότητες ή δυσκολίες που προσφέρει η κάθε μια απο τις δύο επιλογές, αυτή του ΝΑΙ και αυτή του ΟΧΙ.Κάθε απόφαση απαιτεί ψυχραιμία, ατομικό και συλλογικό ενδιαφέρον.

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “ΝΑΙ…ΟΧΙ…- Τα σκέφτηκες όλα;

  1. Παράθεμα: ΝΑΙ…ΟΧΙ…- ΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΟΛΑ; « olympia.gr
  2. Παράθεμα: ΝΑΙ…ΟΧΙ…- Τα σκέφτηκες όλα; « Κάδος Ανατύπωσης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s